برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با مرورگر google chrome باز کنید

استاد امانی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
 

ادامه کلاسهای خانم امانی بعد از عید تشکیل خواهد شد.


 
 
استادخانعلی پور
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
 

کلاسهای خانم خانعلی پور در روز شنبه 93/12/23 برگزار نخواهد شد.


 
 
استادرضایی وبستانی رشته تربیت بدنی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
 

ادامه کلاسهای عملی استادرضایی واستادبستانی رشته تربیت بدنی بعد از عید تشکیل خواهد شد.


 
 
پویایی گروه استاد مظلومی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
 

ادامه کلاس درس پویایی گروه استاد مظلومی بعداز عید تشکیل خواهد شد.


 
 
استادفتح اله زاده تربیت بدنی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
 

کلاسهای استادفتح اله زاده تربیت بدنی در روز جمعه 93/12/22 تشکیل نخواهد شد.


 
 
استاد مسیب زاده رشته حقوق
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
 

ادامه کلاسهای استاد مسیب زاده رشته حقوق بعداز عید تشکیل خواهد شد.(5شنبه 93/12/21 نیز برگزار نخواهد شد).


 
 
سازماندهی واصلاح تشکیلات خانم سمندری
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
 

ادامه کلاسهای سازماندهی واصلاح تشکیلات خانم سمندری بعد ازعید وبجای ساعت 14تا16 درساعت 12تا14 برگزار خواهدشد.


 
 
زبان تخصصی رشته روانشناسی وعلوم تربیتی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
 

کلاس زبان تخصصی رشته روانشناسی وعلوم تربیتی استاد محمدی روز سه شنبه در ساعت 16تا 18 برگزار خواهد شد.


 
 
کلاس تاریخچه ومکاتب استاد ملکی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
 

کلاس تاریخچه ومکاتب استاد ملکی رشته روانشناسی روزهای  پنجشنبه از ساعت 14تا16 به ساعت 16تا 18 منتقل شد.


 
 
استادرحیمی جامعه شناسی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
 

ادامه کلاسهای درس جامعه شناسی استادرحیمی بعداز عید تشکیل خواهد شد.


 
 
استادجمالی روانشناسی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
 

ادامه کلاسهای استادجمالی رشته روانشناسی بعد از عید تشکیل خواهد شد.


 
 
استادصبوری دفاع مقدس
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
 

ادامه کلاسهای استادصبوری (دفاع مقدس)بعد از عید تشکیل خواهد شد.


 
 
کلاسهای استاد اصغری
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
 

ادامه کلاسهای استاد اصغری رشته حسابداری بعد ازعید تشکیل خواهد شد.


 
 
کلاسهای استاد باستانی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
 

ادامه کلاسهای استاد باستانی رشته حقوق بعداز عید تشکیل خواهد شد.


 
 
حقوق ورزشی استادرضایی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
 

کلاس درس حقوق ورزشی رشته تربیت بدنی استادرضایی این هفته تشکیل نخواهدشد.


 
 
قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی(خواهران)
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
 

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی :کلاس عملی هندبال 1خواهران با استاد موذن زاده  به روزچهارشنبه 9:30 تا 11 منتقل شد . 

کلاسهای ژیمناستیک 2 خواهران نیز با استاد موذن زاده بجای سالن پوریای ولی در سالن معلم ودرهمان ساعت قبلی برگزار خواهد شد.


 
 
آزمایشگاه شبکه
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
 

کلاس آزمایشگاه شبکه رشته کامپیوتر با استاد حضرتقلیزاده همان روز پنج شنبه ازساعت 10تا 12 برگزار خواهد شد.


 
 
کامپیوتر مدیریت دولتی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
 

کلاس کامپیوتر مدیریت دولتی استادحضرتقلیزاده درهمان روز 5شنبه ساعت 12تا14 تشکیل خواهدشد.


 
 
قابل توجه دانشجویان عزیز:
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
 

دانشجویان عزیز توجه فرمایند دروسی که بعد از حذف واضافه به حد نصاب برسند برنامه کلاسی آنها بزودی اعلام خواهد شد.لطفا ازمراجعه حضوری وتماس تلفنی خودداری فرمایید.  


 
 
کلاسهای استاد خانم فرجی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
 

ادامه کلاس تجارت الکترونیک استاد خانم فرجی بعد از عید تشکیل خواهد شد.


 
 
سیستمهای اطلاعاتی استاد بشارتی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
 

کلاسهای درس "سیستمهای اطلاعاتی "استاد بشارتی بعدازعید تشکیل خواهد شد.


 
 
برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
 

رشته تحصیلی

برنامه کلاسی

تربیت بدنی

لینک دانلود

دروس عملی تربیت بدنی

لینک دانلود

تجمیع رشته های ( حسابداری –مدیریت – اقتصاد – جهانگردی )

لینک دانلود

تجمیع رشته های (روانشناسی – مشاوره – علوم تربیتی )

لینک دانلود

دروس عمومی کلیه رشته ها

لینک دانلود

اقتصاد  (5 ترم آخر )

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی (5 ترم آخر)

لینک دانلود

مدیریت دولتی ( 5 ترم آخر)

لینک دانلود

مترجمعی زبان انگلیسی

لینک دانلود

مهندسی کامپیوتر  - IT

لینک دانلود

حقوق

لینک دانلود

حسابداری (5 ترم آخر)

لینک دانلود

روانشناسی (5 ترم آخر)

لینک دانلود

علوم تربیتی (5 ترم آخر)

لینک دانلود 

مهندسی صنایع

لینک دانلود

جغرافیا  

لینک دانلود 

الهیات 

لینک دانلود 

روانشناسی ورودی 93به بعد 

لینک دانلود 

 

 

 

 


 
 
اندیشه اسلامی استادبیرامی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٧
 

اندیشه اسلامی استادبیرامی


 
 
نکته خیلی مهم
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٦
 

تغییرات برنامه های کلاسی


 
 
برنامه کلاسی دروس عملی تربیت بدنی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٦
 

دانلود برنامه کلاسی 


 
 
استادسهرابی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٥
 

کلاسهای استادسهرابی رشته حقوق قبل ازعید تشکیل نخواهدشد.


 
 
تعویق کلاسهای سه تا از درسهای عمومی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٤
 

تعویق کلاسهای سه تا از درسهای عمومی


 
 
برنامه کلاسی کلیه رشته ها در انجمن دانشجویان پیام نور خلخال
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
 

جهت رفاه حال دانشجویان دانشگاه و امکان ذخیره کردن برنامه بصورت تصویر در سیستم خود و نیز مشاهده کامل برنامه در یک صفحه برنامه های این وبلاگ تا امشب در لینک زیر قابل دسترسی میباشد.

لینک

انجمن دانشجویان پیام نور خلخال/بخش ارائه اخبار برنامه ریزی آموزشی پیام نور خلخال/برنامه کلاسی

khalkhalpnu.takbb.com


 
 
بیمه سلامت
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٤
 

دانشجویانی که تحت پوشش سایر سازمانهای بیمه گر نمی باشند با مراجعه به سامانه بیمه سلامت همگانی به نشانی www.bimesalamat.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


 
 
وام دانشجویی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٤
 

دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می باشند هرچه سریعتر جهت نام نویسی و تکمیل مدارک وام به آقای مهندس حسنی  (کارگاه کامپیوتر)مراجعه نمایند.


 
 
دروس واحد عملی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
 

قابل توجه کلیه دانشجویان

 دانشجویانی که واحد درسی عملی دارند توجه داشته
باشند شرکت در کلاس دروسی که واحد عملی دارد اجباری بوده است . گرفتن نمره عملی منوط
به شرکت در کلاس و ارائه کار عملی  به  استاد  مربوطه می باشد .

 برنامه ریزی  از تحویل گرفتن کار عملی دانشجویان  معذوراست .

برنامه ریزی


 
 
اطلاعیه مهم
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳
 

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

1- دانشجویان محترم توجه داشته باشند از نیمسال اول 92-91 نمی توانند بیش از یک درس از دروس معارف در هر ترم انتخاب واحد نماینددر غیر اینصورت در موقع فراغت از تحصیل با مشکل مواجه خواهند شد.

2- حداکثر سنوات تحصیلی ورودیهای 1390به بعد 5سال می باشد در صورتیکه دانشجو (پسر)در این مدت 10ترمه موفق به اتمام تحصیلات خود نباشد به عنوان دانشجوی اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی خواهد شد.

آموزش