برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با مرورگر google chrome باز کنید

حسابداری دولتی استادفلاح
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۸
 

کلاس حسابداری دولتی استادفلاح روزپنج شنبه 94/2/10 برگزارنخواهدشد.


 
 
حقوق مدنی 5 استاداسکندری
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٧
 

کلاس جبرانی درس حقوق مدنی 5 استاداسکندری روزسه شنبه 94/2/8 ساعت 14تا16 برگزار خواهدشد.


 
 
آسیب شناسی روانی 2 استادیحیی زاده
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٧
 

کلاس آسیب شناسی روانی 2 استادیحیی زاده علاوه بر یکشنبه ها ، روزهای دوشنبه نیز ساعت 12 تا14 برگزار خواهد شد.


 
 
جزای اختصاصی1 استادسهرابی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٦
 

کلاسهای جزای اختصاصی1 دکترسهرابی ازاین هفته (94/2/8)سه شنبه ها ساعت 18تا20 برگزار خواهدشد.


 
 
حقوق مدنی 6 استادجعفری
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳
 

کلاسهای استادجعفری (مدنی 6 وکارتحقیقی 2)رشته حقوق روز یکشنبه 94/2/6 برگزارنخواهند شد.


 
 
اقتصادمهندسی رشته صنایع
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۱
 

اولین جلسه کلاس درس اقتصادمهندسی رشته صنایع با استاد دکتر صفوی روز دوشنبه تاریخ 94/2/7 ساعت 12 تا 14 برگزارخواهد شد.


 
 
جبرانی فیزیک 2 استادصحبتی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۱
 

کلاس جبرانی فیزیک 2 استادصحبتی روزچهارشنبه 94/2/9 ساعت 10تا12 برگزارخواهدشد.


 
 
آمارواحتمال رشته مهندسی صنایع
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳۱
 

کلاس آمارواحتمال رشته مهندسی صنایع با استاد جعفرخانی روزهای دوشنبه ساعت 10تا12 برگزار خواهدشد(اولین جلسه 94/2/7).


 
 
حسابداری صنعتی (حسابداری واقتصاد)
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳۱
 

کلاس حسابداری صنعتی (حسابداری واقتصاد)استاد رضازاده ازروزجمعه به روز یکشنبه ساعت 14تا16 انتقال یافت.


 
 
زبان تخصصی 2 رشته روانشناسی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳۱
 

کلاس زبان تخصصی 2 رشته روانشناسی روزهای دوشنبه ساعت 14تا 16 با استاد اصغر محمدی برگزار خواهد شد.(اولین جلسه 94/2/7)


 
 
مهندسی فناوری اطلاعات 1
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٧
 

کلاس درس مهندسی فناوری اطلاعات 1رشته فناوری اطلاعات با استاد غمگین روز چهارشنبه 10تا12برگزار خواهد شد.


 
 
مبانی واصول مشاوره وراهنمایی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٧
 

کلاس درس مبانی واصول راهنمایی ومشاوره علوم تربیتی وراهنمایی ومشاوره با استاد جمالی روزهای پنج شنبه ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد.


 
 
مدارمنطقی رشته کامپیوتر
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٦
 

شروع کلاس درس مدارمنطقی  رشته کامپیوتر با استاد شکوری روزپنجشنبه 94/2/3 ساعت 18تا 20 خواهد بود.


 
 
تنظیم بودجه علوم تربیتی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٦
 

کلاس مبانی امورمالی وتنظیم بودجه علوم تربیتی روزهای دوشنبه بجای ساعت 8 تا 10 درساعت 12تا14 با استاد غفاری تشکیل خواهد شد.


 
 
پژوهش عملیاتی اقتصاد
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/۱/٢۳
 

کلاس پژوهش عملیاتی رشته  اقتصاد استا فرهودی روزهای جمعه ساعت 10تا 12 برگزار خواهد شد.


 
 
اصول طراحی کامپایلر
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/۱/٢۳
 

کلاس اصول طراحی کامپایلر استاد شکوری از روز جمعه به روز پنج شنبه ساعت 16تا 18 انتقال یافت.


 
 
اندیشه اسلامی 1 خواهران
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/۱/٢۳
 

اندیشه اسلامی 1 خواهران استادبیرامی به ساعت 8تا 10 روزجمعه انتقال یافت.


 
 
کلاسهای جبرانی پیشرفته 1و2
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/۱/٢۳
 

کلاسهای جبرانی دروس پیشرفته 1وپیشرفته 2 استاد نوروزی به شرح زیر برگزار میگردد:

پیشرفته 1 جمعه ها ازساعت 12:30تا 14 بعدازظهر

پیشرفته 2 پنج شنبه ها ازساعت 6 تا 8 بعدازظهر


 
 
شنا 1 و2 برادران استادمدنی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/۱۸
 

شنا 1 و 2 برادران استاد مدنی بجای روزهای چهارشنبه ،روزهای جمعه درهمان ساعت برگزار خواهد شد.


 
 
کلاس تاریخچه ومکاتب استاد ملکی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
 

کلاس تاریخچه ومکاتب استاد ملکی رشته روانشناسی روزهای  پنجشنبه از ساعت 14تا16 به ساعت 16تا 18 منتقل شد.


 
 
قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی(خواهران)
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
 

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی :کلاس عملی هندبال 1خواهران با استاد موذن زاده  به روزچهارشنبه 9:30 تا 11 منتقل شد . 

کلاسهای ژیمناستیک 2 خواهران نیز با استاد موذن زاده بجای سالن پوریای ولی در سالن معلم ودرهمان ساعت قبلی برگزار خواهد شد.


 
 
آزمایشگاه شبکه
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
 

کلاس آزمایشگاه شبکه رشته کامپیوتر با استاد حضرتقلیزاده همان روز پنج شنبه ازساعت 10تا 12 برگزار خواهد شد.


 
 
کامپیوتر مدیریت دولتی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
 

کلاس کامپیوتر مدیریت دولتی استادحضرتقلیزاده درهمان روز 5شنبه ساعت 12تا14 تشکیل خواهدشد.


 
 
برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
 

رشته تحصیلی

برنامه کلاسی

تربیت بدنی

 دانلود

دروس عملی تربیت بدنی

 دانلود

تجمیع رشته های ( حسابداری –مدیریت – اقتصاد – جهانگردی )

 دانلود

تجمیع رشته های (روانشناسی – مشاوره – علوم تربیتی )

 دانلود

دروس عمومی کلیه رشته ها

دانلود

اقتصاد  (5 ترم آخر )

دانلود

مدیریت بازرگانی (5 ترم آخر)

 دانلود

مدیریت دولتی ( 5 ترم آخر)

 دانلود

مترجمعی زبان انگلیسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر  - IT

دانلود

حقوق

دانلود

حسابداری (5 ترم آخر)

 دانلود

روانشناسی (5 ترم آخر)

 دانلود

علوم تربیتی-مشاوره-پیش دبستانی (5 ترم آخر)

 دانلود 

مهندسی صنایع

 دانلود

جغرافیا  

 دانلود 

الهیات 

 دانلود 

روانشناسی ورودی 93به بعد 

 دانلود 

جهانگردی 

 دانلود

 

 


 
 
نکته خیلی مهم
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٦
 

تغییرات برنامه های کلاسی


 
 
برنامه کلاسی دروس عملی تربیت بدنی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٦
 

دانلود برنامه کلاسی 


 
 
برنامه کلاسی کلیه رشته ها در انجمن دانشجویان پیام نور خلخال
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
 

جهت رفاه حال دانشجویان دانشگاه و امکان ذخیره کردن برنامه بصورت تصویر در سیستم خود و نیز مشاهده کامل برنامه در یک صفحه برنامه های این وبلاگ تا امشب در لینک زیر قابل دسترسی میباشد.

لینک

انجمن دانشجویان پیام نور خلخال/بخش ارائه اخبار برنامه ریزی آموزشی پیام نور خلخال/برنامه کلاسی

khalkhalpnu.takbb.com


 
 
بیمه سلامت
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٤
 

دانشجویانی که تحت پوشش سایر سازمانهای بیمه گر نمی باشند با مراجعه به سامانه بیمه سلامت همگانی به نشانی www.bimesalamat.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


 
 
وام دانشجویی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٤
 

دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می باشند هرچه سریعتر جهت نام نویسی و تکمیل مدارک وام به آقای مهندس حسنی  (کارگاه کامپیوتر)مراجعه نمایند.


 
 
دروس واحد عملی
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
 

قابل توجه کلیه دانشجویان

 دانشجویانی که واحد درسی عملی دارند توجه داشته
باشند شرکت در کلاس دروسی که واحد عملی دارد اجباری بوده است . گرفتن نمره عملی منوط
به شرکت در کلاس و ارائه کار عملی  به  استاد  مربوطه می باشد .

 برنامه ریزی  از تحویل گرفتن کار عملی دانشجویان  معذوراست .

برنامه ریزی


 
 
اطلاعیه مهم
نویسنده : برنامه ریزی آموزش - ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳
 

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

1- دانشجویان محترم توجه داشته باشند از نیمسال اول 92-91 نمی توانند بیش از یک درس از دروس معارف در هر ترم انتخاب واحد نماینددر غیر اینصورت در موقع فراغت از تحصیل با مشکل مواجه خواهند شد.

2- حداکثر سنوات تحصیلی ورودیهای 1390به بعد 5سال می باشد در صورتیکه دانشجو (پسر)در این مدت 10ترمه موفق به اتمام تحصیلات خود نباشد به عنوان دانشجوی اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی خواهد شد.

آموزش