برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با اینترنت explorer باز کنید

اسامی استعدادهای درخشان مرکز خلخال

جهت مشاهده اسامی بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
comment نظرات ()

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان   

  بدین وسیله به استحضار می‌رساند
از نیمسال جاری نتایج اعتراضات وارده ثبت شده در سیستم گلستان به آزمونهای پایان
ترم از تاریخ 09/04/93 بر روی پورتال دانشگاه پیام نور بخش مرکز سنجش و آزمون
قسمت گزارشات
قابل مشاهده می‌باشد.

+ برنامه ریزی آموزش ; ۸:۱۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳
comment نظرات ()

قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت پیشبرد در کیفیت تدریس اساتید خواهشمند است: از تاریخ  13/02/93   
لغایت     05/03/93 در ارزشیابی اساتید در سایت گلستان  از مسیر زیر شرکت نمایید:

ارزشیابی ==> استاد ==> ارزشیابی

+ برنامه ریزی آموزش ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
comment نظرات ()

امتحانات میانترم

جهت مشاهده برنامه امتحانی میانترم نیمسال دوم 93-92 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://pnukh.persianblog.ir/page/midterm

دروس که امتحان میانترم آن توسط استاد مربوطه به برنامه ریزی اعلام می شود در این قسمت اعلام می شود در صورتی که امتحان میانترمی توسط استاد به برنامه ریزی اعلام نشود و امتحان آن برگزار شود  مسئولیت آن برعهده دانشجو می باشد.

+ برنامه ریزی آموزش ; ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92رشته مدیریت دولتی 4 ترم آخر

جهت مشاهده برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 مدیریت بازرگانی 4ترم آخر

جهت مشاهده برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 مترجمی زبان

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم مشاوره و علوم تربیتی 4ترم آخر

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۳۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره 4ترم اول نیمسال دوم 93-92

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی رشته های صنایع و ریاضی و علوم کامپیوتر نیمسال دو 93-92

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 روانشناسی 4ترم آخر

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 حقوق

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 رشته های مدیریتها و حسابداری و اقتصاد 4ترم اول

جهت مشاهده برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم93-92 حسابداری 4ترم آخر

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 جغرافیا

جهت مشاهده برنامه برروی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 تربیت بدنی

جهت مشاهده برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی الهیات نیمسال دوم93-92

جهت  مشاهده مطلب بر روی ادامه مطلب  کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92 اقتصاد 4ترم آخر

جهت مشاهده برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱:٠٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم 93-92 کلیه رشته ها

جهت مشاهده برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

 

ادامه مطلب
+ برنامه ریزی آموزش ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

قابل توجه دانشجویان

"
کلیه دانشجویانی که در هر نقطه از کشور دچار حادثه می شوند ، مشروط به
اعلام به مرکز/ واحد محل تحصیل حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از بروز حادثه ،
می توانند از خدمات بیمه حوادث دانشجویی بهره مند گردند . درصورت عدم اعلام مراتب تا مهلت مقرر شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت"

+ برنامه ریزی آموزش ; ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
comment نظرات ()

دروس واحد عملی

قابل توجه کلیه دانشجویان

 دانشجویانی که واحد درسی عملی دارند توجه داشته
باشند شرکت در کلاس دروسی که واحد عملی دارد اجباری بوده است . گرفتن نمره عملی منوط
به شرکت در کلاس و ارائه کار عملی  به  استاد  مربوطه می باشد .

 برنامه ریزی  از تحویل گرفتن کار عملی دانشجویان  معذوراست .

برنامه ریزی

+ برنامه ریزی آموزش ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
comment نظرات ()

اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

1- دانشجویان محترم توجه داشته باشند از نیمسال اول 92-91 نمی توانند بیش از یک درس از دروس معارف در هر ترم انتخاب واحد نماینددر غیر اینصورت در موقع فراغت از تحصیل با مشکل مواجه خواهند شد.

2- حداکثر سنوات تحصیلی ورودیهای 1390به بعد 5سال می باشد در صورتیکه دانشجو (پسر)در این مدت 10ترمه موفق به اتمام تحصیلات خود نباشد به عنوان دانشجوی اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی خواهد شد.

آموزش

+ برنامه ریزی آموزش ; ۸:٢۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
comment نظرات ()