برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با مرورگر google chrome باز کنید

برنامه امتحانات میان ترم نيمسال دوم 94-93

جهت مشاهده برنامه امتحانی میانترم نیمسال
اول94 -93بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://epnukh.persianblog.ir

دروس که امتحان میانترم آن توسط استاد
مربوطه به برنامه ریزی اعلام می شود در این قسمت اعلام می شود در صورتی که امتحان  میانترمی توسط استاد به برنامه ریزی اعلام نشود و امتحان آن برگزار شود  مسئولیت آن  برعهده دانشجو می باشد.