برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با مرورگر google chrome باز کنید

برنامه امتحانات میانترم پیام نور مرکز خلخال نیمسال اول 97-96
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/۸/٦   کلمات کلیدی:
جهت مشاهده از کلید (ctrl+f) استفاده نمایید ،حتما به نام استاد توجه فرمایید.
 
دروس که امتحان میانترم آن توسط استاد
مربوطه به برنامه ریزی اعلام می شود در این قسمت اعلام می شود در صورتی که امتحان  میانترمی توسط استاد به برنامه ریزی اعلام نشود و امتحان آن برگزار شود  مسئولیت آن  برعهده دانشجو می باشد.

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شباهنگ

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی3

پنجشنبه

30/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم هادی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی1(بخش دوم)

پنجشنبه

30/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم رسولزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق تجارت1

پنجشنبه

30/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای سهرابی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی7

دوشنبه

27/9/96

14

حقوق جزای اختصاصی1

دوشنبه

27/9/96

16

پزشکی قانونی

سه شنبه

28/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشهای تغییر اصلاح و رفتار(4فصل)

دوشنبه

27/9/96

16

مدیریت عمومی(5فصل)

دوشنبه

27/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کشاورزپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت شهرداریها

دوشنبه

27/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای اسدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

انقلاب اسلامی

سه شنبه

28/9/96

10

سیر اندیشه های سیاسی

سه شنبه

28/9/96

10

آشنایی با قانون اساسی

سه شنبه

28/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم کرمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت مالی1(دانشجویانی که امتحان نداده اند)

دوشنبه

27/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم گرشاسبی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق در عملیات مدیریت بازرگانی

چهارشنبه

29/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کاظمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آمار کاربردی 2 مدیریت(4فصل)

پنجشنبه

30/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر نظیری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات گسسته(فصل3و4)

سه شنبه

28/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شباهنگ

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

نمونه های شعر انگلیسی(4بخش)

پنجشنبه

23/9/96

13

متون روانشناسی2(5درس)

یک شنبه

26/9/96

12

متون روانشناسی1(6درس)

پنجشنبه

30/9/96

11

زبان تخصصی1(5درس)

پنجشنبه

30/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای صبوری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

دفاع مقدس

سه شنبه

28/9/96

14.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حرکات ورزشی

شنبه

25/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای نباتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بین الملل خصوصی1

سه شنبه

21/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای اسکندری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی8

چهارشنبه

26/9/96

14

حقوق مدنی4

شنبه

25/9/96

1615

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم هادی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق ثبت(ازص80تا190)

یکشنبه

26/9/96

14

حقوق محیط زیست(100ص اول)

یکشنبه

26/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای غمگین

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ساختمان داده ها

یکشنبه

26/9/96

10

نظریه زبانها وماشین

شنبه

25/9/96

10

پایگاه داده

رشنبه

25/9/96

10

برنامه سازی رایانه

یکشنبه

26/9/96

10

معماری کامپیوتر

یکشنبه

26/9/96

10

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی و روانشناسی

مراجعه به استاد

کلیه آزمایشگاهها وکارگاه

مراجعه به استاد

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آموزش و پرورش پیش دبستانی

سه شنبه

21/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

احساس و ادراک (5فصل)

سه شنبه

21/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم مظفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تاریخچه و مکاتب(3فصل)

شنبه

25/9/96

10

 روانسنجی

شنبه

25/9/96

9

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم فرض اله پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری پیشرفته1

دوشنبه

20/9/96

10

حسابداری صنعتی2

دوشنبه

20/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم رسولزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق تجارت2

یکشنبه

19/9/96

16

حقوق تجارت3

یکشنبه

19/9/96

17

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق اساسی2(جزوه+100ص کتاب)

دوشنبه

13/9/96

16

حقوق بیمه(از فصل 2 تا ص100)

سه شنبه

14/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر نوروزی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فارسی عمومی خواهران(تاص90)

شنبه

18/9/96

14

 فارسی عمومی برادران (تاص90)

 شنبه

 96/9/18

10 

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم عابدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

توسعه اقتصادی(5فصل)

سه شنبه

21/9/96

10

  

برنامه امتحانات  میان ترم آقای رحمن پناه

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

متون فقه2

سه شنبه

14/9/96

8

قواعد فقه1

سه شنبه

14/9/96

11

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای رحیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول وفنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

پنجشنبه

9/9/96

16

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

چهارشنبه

8/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر نظیری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی عمومی1(فصل6.7.3)

چهارشنبه

22/9/96

12

تحقیق در عملیات1(فصل4و5)

پنجشنبه

23/9/96

10

آمار و احتمالات(فصل4.5.6)

چهارشنبه

22/9/96

10

تحقیق در عملیات2(فصل6و7)

شنبه

18/9/96

10

ریاضی پایه2(فصل1و3)

شنبه

18/9/96

10

آمار توصیفی(فصل 3.4.5.6)

پنجشنبه

23/9/96

12

ریاضی پایه1(فصل3.4.5)

چهارشنبه

22/9/96

10

معادلات دیفرانسیل(فصل2.4)

چهارشنبه

22/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای مهدیزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق سازمانهای بین الملل

چهارشنبه

22/9/96

16

آیین دادرسی کیفری2

چهار شنبه

22/9/96

16

ادله اثبات دعوی

چهارشنبه

22/9/96

16

حقوق جزای عمومی1

چهارشنبه

22/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای فلاح

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری دولتی(6فصل اول)

پنجشنبه

16/9/96

16

حسابداری میانه1

پنجشنبه

16/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای عظیمیان

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

پنج شنبه

16/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شاداب

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول حسابداری1 (فصل2تا9)

سه شنبه

14/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای بشارتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

بازاریابی بین الملل(فصل3و4)

یکشنبه

19/9/96

10

رفتار سازمانی(تا ص96)

شنبه

25/9/96

10

مبانی سازمان و مدیریت

شنبه

25/9/96

12.30

حقوق اداری(تا ص70)

دوشنبه

27/9/96

10

تجزیه و تحلیل مدیریت دولتی(تا ص50)

دوشنبه

20/9/96

10

تجزیه و تحلیل بازرگانی(تا ص50)

دوشنبه

20/9/96

10

احکام کسب و کار(تا ص50)

دوشنبه

20/9/96

12

سیستمهای اطلاعاتی دولتی(تا ص50)

چهارشنبه

22/9/96

14

سیستمهای اطلاعاتی بازرگانی(تا ص70)

چهارشنبه

22/9/96

14

مدیریت منابع (تا ص70)

یکشنبه

26/9/96

10

تصمیم گیری(تاص100)

سه شنبه

28/9/96

10

سازماندهی و اصلاح تشکیلات(تاص100)

سه شنبه

28/9/96

10

مباحث ویژه در مدیریت(تاص100)

سه شنبه

28/9/96

10

روابط کار(تاص60)

چهارشنبه

29/9/96

12.30

مبانی مدیریت دولتی(تاص70)

چهارشنبه

29/9/96

12.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر رحیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی جامعه شناسی(فصل3تا10)

شنبه

11/9/96

11

پویایی گروه(3فصل اول)

شنبه

11/9/96

11

آسیب شناسی اجتماعی(3فصل اول)

شنبه

11/9/96

11

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای تیموری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق اساسی3(باب اول و دوم)

یکشنبه

19/9/96

10

حقوق تطبیقی(100 ص اول)

یکشنبه

19/9/96

12

حقوق مدنی2(از ص1تامالکیت)

دو شنبه

20/9/96

10

حقوق رسانه(کل کتاب)

دو شنبه

20/9/96

12

حقوق فضای مجازی(کل کتاب)

دوشنبه

20/9/96

13

کارتحقیقی1   حداکثر مهلت تحویل 30/9/96

 
 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای جمالی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی تربیتی (4 فصل)

شنبه

11/9/96

9.30

   

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بین الملل خصوصی2(جزوه+از ص76تا 150 کتاب)

یکشنبه

12/9/96

10

حقوق اداری2(جزوه+ کتاب از پلیس اداری تا تشریفات)

سه شنبه

14/9/96

14

حقوق اداری1(از ص1تا150)

سه شنبه

14/9/96

13

حقوق تجارت4(جزوه+100ص کتاب)

سه شنبه

14/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کشاورز

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آناتومی انسان (از اول کتاب تا عضلات)

شنبه

11/9/96

11.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کشاورزپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی صنعتی

چهارشنبه

8/9/96

14.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای رضازاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فراگرد تنظیم و کنترل

یکشنبه

12/9/96

8.30

حسابداری صنعتی3

شنبه

25/9/96

8.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای تقی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری میانه2 (4 فصل)

پنجشنبه

16/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای سفار

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی1

شنبه

11/9/96

16

زبان تخصصی2

دو شنبه

13/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم فرهودی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول برنامه ریزی(فصل2تا5)

یک شنبه

5/9/96

16

بیومکانیک ورزشی(فصل6و7)

یک شنبه

19/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آموزش فنی و حرفه ای

سه شنبه

14/9/96

16

مهارت خواندن در دبستان

سه شنبه

7/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم جعفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی اجتماعی(2فصل اول)

سه شنبه

7/9/96

12:30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای عیسی پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت تحول

شنبه

4/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم مظفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

بهداشت روانی

شنبه

4/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم کاظمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول و روش ترجمه(8درس)

یکشنبه

19/9/96

12

متون حقوقی1(فصل19تا24)

یکشنبه

26/9/96

8

متون حقوقی1 حقوق خصوصی(فصل19،21،23،27)

یکشنبه

26/9/96

10

واژه شناسی(50ص اول)

یکشنبه

26/9/96

12

  

برنامه امتحانات  میان ترم خانم ابراهیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

دانش خانواده

کلاس درس دانش خانواده روز پنجشنبه مورخ 16/9/96 از ساعت 10.30صبح الی 15ظهر ،امتحان میان ترم ساعت 15همان روز از صفحه 1تا100 کتاب.

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای تقی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مباحث جاری (2 فصل اول)

پنج شنبه

2/9/96

16

حسابرسی2(6فصل اول)

پنج شنبه

9/9/96

13

 
 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای شفقت

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین دادرسی مدنی2(ازص23تا103)

سه شنبه

7/9/96

15

حقوق مدنی5(ازص23تا106)

دوشنبه

13/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شاداب

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری صنعتی

یکشنبه

5/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دلگشا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تجارت بین الملل

یکشنبه

5/8/96

14:30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای جلیلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی جامعه شناسی حسابداری(10 فصل اول)

سه شنبه

14/9/96

16

مبانی روش تحقیق(5فصل اول)

دو شنبه

13/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مشاوره شغلی و تحصیلی

چهارشنبه

24/8/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم بابایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مباحث اساسی روانشناسی1

چهارشنبه

24/8/96

15

روانشناسی عمومی حسابداری

چهار شنبه

24/8/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی اجتماعی کاربردی(فصل2.3.4)

شنبه

27/8/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول و مبانی آموزش و پرورش(3فصل اول)

شنبه

27/8/96

15

  

برنامه امتحانات  میان ترم خانم هادی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق کار(از ص111تا215)

دوشنبه

29/8/96

9

حقوق مدنی1(ازص199تا337)

دو شنبه

29/8/96

10

 
 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای عسگری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی شخصیت

شنبه

27/8/96

16

روانشناسی صنعتی

شنبه

11/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم مظفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آموزه های روانشناسی در حدیث(فصل4،6و8)

شنبه

27/8/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای صحبتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

متون حقوقی2(3فصل اول)

چهار شنبه

1/9/96

10:30

 اصول و مبانی نظری ترجمه(2فصل)

چهار شنبه

22/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم اعلایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان عمومی

شنبه

4/9/96

16

زبان عمومی

سه شنبه

7/9/96

14:30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای سبحانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق جزای عمومی2

سه شنبه

23/8/96

12

حقوق بین الملل عمومی1

سه شنبه

14/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی دین

شنبه

20/8/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای انام پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

قواعد فقه2

چهارشنبه

17/8/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی تحول2(رشد2)فصل10تا12

یکشنبه

21/8/96

10

روش تحقیق کمی (فصل4و8)

سه شنبه

30/8/96

12

منطق (بخش اول)

سه شنبه

30/8/96

16

مدیریت کلاس (فصل1و2)

سه شنبه

23/8/96

14

فناوری آموزشی

یکشنبه

5/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم فرهودی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فیزیولوژی انسان (تاص79)

یکشنبه

21/8/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی خانواده(2فصل اول)

سه شنبه

16/8/96

14

روانشناسی شناختی

یکشنبه

21/8/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای علیزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

معرفت شناسی

دوشنبه

13/9/96

14:30

انسان در اسلام

دو شنبه

13/9/96

14:30

آموزه های قرآن در روانشناسی

دو شنبه

13/9/96

14:30

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای اسدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان عمومی (برادران)5درس اول

شنبه

20/8/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شاداب

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول حسابداری1(فصل2تا5)

یکشنبه

21/8/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای همتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت تولید(6فصل اول)

چهار شنبه

24/8/96

16

 

برنامه امتحانات میان ترم آقای پیر قلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اندیشه اسلامی1

پنج شنبه

11/8/96

11

اندیشه اسلامی2

پنج شنبه

9/9/96

11

فلسفه علم روانشناسی

شنبه

18/9/96

11

 
 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم سعیدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فرهنگ و تمدن (برادران)فصل4و7

سه شنبه

16/8/96

16

فرهنگ و تمدن (خواهران)فصل4و7

چهار شنبه

17/8/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای صحبت زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فیزیولوژی اعصاب و غدد

چهار شنبه

17/8/96

16

 
 
 

برنامه امتحانات میان ترم آقای جمالی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی فیزیولوژیک

شنبه

4/9/96

10

راهنمایی و مشاوره

شنبه

4/9/96

10

                                       

برنامه امتحانات  میان ترم خانم امانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی بالینی(فصل1،5،6،7و8)

شنبه

13/8/96

10